LOGO
Share with Friends

இலங்கையில் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள யாழ்ப்பாணம்! மக்களே அவதானம் - செய்திகளின் தொகுப்பு