LOGO
Report us

திடீரென வீங்கிய அழகிய பெண்ணின் வயிற்றில் தர்பூசணி அளவில் இருந்த பெரிய கட்டி! சிகிச்சையின் போது வைத்தியர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி