LOGO
Share with Friends

ஸ்ரீலங்காவில் மீண்டும் கொரோ தொற்று ஏற்படுவது தொடர்பில் வைத்திய நிபுணர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு!