LOGO
Share with Friends

'யாழ்ப்பாண மக்களைப் பற்றி எனக்கு அக்கறையில்லை'- தமிழ் மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய அந்த கூற்று!!